§4 i Internkontrollforskriften er til for deg:

»Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten»

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang!