Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging

Rett oppfølging kan bidra til å drastisk redusere sykefraværet.

Vi tilbyr et samarbeid som kan forebygge fravær eller sørge for å få folk tilbake i arbeid så fort som mulig.

  • Dialogmøter
  • Utarbeide sykefraværsrutiner
  • Frisk gravid samtaler
  • Forebyggende samtaler
  • Tilrettelegging/Evalueringssamtaler
  • IA arbeid/Bistand IA virksomhet
  • Arbeidsplassvurdering
  • Funksjonsvurdering