Elefant i tre

Kartlegging og Risikovurderinger

Vi har bred kompetanse og mange kunder i din bransje.

Dette setter oss i en unik posisjon til å bidra med heve bedriftens systematiske HMS arbeid.

Synes du det er vanskelig å få på plass rett dokumentasjon, eller rutine? Vi hjelper deg i gang og i mål.

Vårt samarbeid gjør din innsats målrettet og tidseffektiv.

  • Systematisk HMS arbeid
  • HMS revisjon
  • Arbeidsoppgaver
  • Verktøy og utstyr
  • Kjemikalier
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Ergonomi
  • Psykososialt
  • Organisatorisk