§5 Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen

Når hadde du sist revisjon av internkontrollsystemet ditt?

Ta kontakt og avtal revisjon i dag!