Samarbeid

HMS-årshjulet – Et viktig verktøy

Vi benytter HMS-årshjulet som et effektfullt verktøy til kontinuerlig forbedring innenfor HMS-arbeidet. Vi kartlegger bedriften og får en oversikt over nødvendige og ønskelige områder for forbedring og kvalitetsutvikling. Videre utarbeides en handlingsplan sammen med bedriften. Din bedrift kan få en skreddersydd avtale etter ønske og behov.