moowh

Aktiv støttespiller til økt stabilitet og lønnsomhet.

Ta din neste vernerunde i samarbeid med moowh!

En av styrkene til moowh er vår brede erfaring i utallige bedrifter…

§5 Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen

Når hadde du sist revisjon av internkontrollsystemet ditt? Ta…

§4 i Internkontrollforskriften er til for deg:

»Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det…