• Teori
  • Kartlegging
  • Risikovurdering
  • Handlingsplan

Format: Klasseromskurs, Teori, gruppeoppgaver og refleksjoner.

Varighet: 1-3 timer utfra omfanget.

Støyvernkurs

Send oss gjerne spørsmål!