balanse

Arbeidshelse og helsekontroller

Arbeidsgiver har i sin interesse å sørge for at sine arbeidstakere har mulighet å nyte best mulig helse.

Som et ledd i det systematiske HMS arbeidet er det en fordel og i noen tilfeller lovpålagt å drive rutinemessig helseovervåking for å tidlig kunne gi eller anmode intervensjon for å snu negative trender.

  • Hørsel
  • Synstest
  • Lungefunksjon
  • Livsstilveiledning
  • Generell helsekontroll
  • Helseerklæring
  • Radiologisk undersøkelser