balanse

Arbeidshelse og helsekontroller

Arbeidsgiver har i sin interesse å sørge for at sine arbeidstakere har mulighet å nyte best mulig helse.

Som et ledd i det systematiske HMS arbeidet er det en fordel og i noen tilfeller lovpålagt å drive rutinemessig helseovervåking for å tidlig kunne gi eller anmode intervensjon for å snu negative trender.