• Sykefraværsrutine
  • Tilrettelegging og medvirkning
  • Plikter og roller
  • Handlingsplan

Format: Kurs for ledere, mellomledere og personal.

Varighet: 1-3 timer utfra omfanget.

Sykefreaværsoppfølging og nærværsarbeid

Send oss gjerne spørsmål!