Psykososialt og organsisatorisk

Psykososialt og organisatorisk

«Mykere» verdier og funksjoner er ofte vanskeligere fra innsiden og kan potensielt være katastrofale for både arbeidsmiljø og produksjon.

Som en nøytral tredjepart vil vårt bidrag være en investering av høy verdi.

  • Konflikthåndtering
  • Stressmestring
  • Kompetanseheving på kommunikasjon
  • Omstillingsprosesser
  • Lederopplæring
  • Mobbing og trakassering
  • Vold og trusler
  • Nærværsarbeid