Ergonomi-muskel-og-skjelett

Ergonomi – Muskel og skjelett

Arbeidsmiljøet vårt og det moderne livet presenterer utfordringer for oss både fysisk og psykisk. I Norge så kan vi relatere en stor del av sykefraværet vårt helt eller delvis til arbeidsmiljøet vårt.

Kurset vårt gir deg ikke bare ergonomiske retningslinjer, men også en helhetlig forståelse for belastningene i hverdagen vår og hvordan vi best kan navigere dem gjennom kartlegging, kompetanse og tilrettelegging.

  • Arbeidsplassvurdering
  • Funksjonsvurdering
  • Rådgivning hjelpemidler
  • Rådgivning ved nybygg og ombygging
  • Undervisning på forebygging
  • Ergonomisk befaring