• Teori
  • Caser og gruppeoppgaver

Format: Kurs for ledere, mellomledere og personal.

Varighet: 1-3 timer utfra omfanget.

Konfliktdempende kommunikasjon og konflikthåndtering

Send oss gjerne spørsmål!