Eksperthjelp mot sykefravær

Tilskudd til ekspertbistand

Som en del av IA-avtalen (Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv) introduserte NAV et tilskudd for å redusere sykefraværet. Vi i Moowh er her for din bedrift og stiller som ekspert innen HMS og bedriftshelsetjenester.

Ekspertbistand forklart på 1 – 2 – 3

sliter din bedrift med fravær?

Langvarig/hyppig fravær

Hvis bedriften sliter med fravær som ikke løses gjennom vanlig oppfølging eller andre støtteordninger, da kan tilskuddet om ekspertbistand være aktuelt.

velg din ekspert

Ekspertvalg

Arbeidsgiver finner en ekspert, og eksperten vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.

refusjon av NAV for utlegg

Utgifter dekket av NAV

Ta kontakt med NAV for å få en vurdering av om man kvalifiserer som mottaker, finn en ekspert og ta med pristilbudet til NAV for godkjenning.

Kan jeg søke ekspertbistand for min bedrift?

Det kan gis tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet. Årsaken kan også være at aktuelle tiltak ikke har blitt vurdert. Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver. Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem kan være ekspert?

Arbeidsgiveren må selv finne en ekspert. Arbeidsgiveren må kontakte NAV på forhånd, slik at NAV kan vurdere støtte gjennom tiltaket ekspertbistand. En ekspert er en person som kan hjelpe til med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må i utgangspunktet ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område. Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig. Eksperten skal ikke gi behandling.

Hvordan skal du søke om refusjon?

Refusjonskrav sendes etter at utgiftene til ekspertbistand er betalt, og senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Dokumentasjon på utgiftene må legges ved kravet.

kilde: https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-ekspertbistand