• Teori
  • Kartlegging
  • Risikovurdering
  • Handlingsplan

Format: Klasseromskurs for ledere, mellomledere og personal..

Varighet: 1-3 timer utfra omfanget.

Psykososialt arbeidsmiljø

Send oss gjerne spørsmål!