Gruppe mennekser

HMS

En bedrift som virkelig tar HMS på alvor har mange fordeler. Blant annet så trives de ansatte bedre, har bedre produktivitet og lavere sykefravær samtidig som bedriften gjennom dette får et godt omdømme.

Men hva gjør en bedrift som tar dette på alvor?

Jo, det kan f.eks. være:

  1. Jobber sammen med bedriftshelsetjenesten sin om vesentlige aspekter av HMS arbeidet sitt
  2. Har et årshjul med nødvendige HMS aktiviteter som møter for informasjon eller medvirkning, vernerunder og ikke bare en «helsesjekk»
  3. Ber om råd og tips tidlig i HMS arbeidet fra en nøytral tredjepart med dyp bransjespesifikk forståelse
  4. Inkluderer bht tidlig i prosessen når noen står i fare for å bli sykemeldt, er blitt sykemeldt, opplever dårlig arbeidsmiljø osv.
  5. Gjennomfører kurs for sine ansatte å øke kunnskapen, motivasjonen og arbeidsgleden i arbeidsmiljøet
  6. Har et stående tilbud til alle ansatte rundt «hjelp» i ulike situasjoner der det er et behov. Vi blir da en del av bedriften
  7. Skaper forståelse og eierskap hos alle for å bruke f.eks. verneutstyr. Så lenge vi forstår hvorfor og ser konsekvensene, er det lettere at alle følger det som er avtalt og «rett»

Oppfølging av ansatte

Det er best å være føre var… Lett å si men ikke alltid så lett å etterleve. Vi tar gjerne utfordringen med å følge opp ansatte som kan stå i fare for å bli sykemeldt, har helseutfordringer, høyt sykefravær, ikke «makter» å gjøre jobben skikkelig osv. Det er utrolig hva som er mulig om man starter på rett tidspunkt med de rette tiltakene.

Glødende ansatte gir «varme» i alle prosesser. Ikke minst i effektivitet, rett leveranse til rett tid, kundebehandlingen, omdømmet… Hva hadde havet vært uten alle dråpene?

Det er den enkeltes ansvar å ta vare på sin egen helse, og dermed også bedriftens lønnsomhet og fremtid.

Av og til er sykemeldinger en så stor utfordring at det går ut over leveransen til bedrifter. Stress, dårlig arbeidsmiljø, negativ stemning, «preik i gangane», belastningsskader… Vi bidrar gjerne, ikke minst rundt de som er sykemeldt.

moowh skaper bevegelse – i hele mennesket!