• Teori – Forebygging av belastningslidelser
  • Instruksjon og løfteteknikk
  • Kartlegging – Identifisere risikomomentene
  • Risikovurdering
  • Handlingsplan

Format: Teori, gruppeoppgaver og refleksjoner.

Varighet: 1-3 timer utfra omfanget.

Ergonomi

Send oss gjerne spørsmål!