Oppføringer av inbusiness

Er din bedrift pålagt bht?

I 2010 ble flere bransjer pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Lovverket stiller store krav til fysisk og psykisk arbeidsmiljø i de ulike bedrifter. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Tjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Sjekk om din bransje er pålagt […]

HMS-årshjulet – Et viktig verktøy

Vi benytter HMS-årshjulet som et effektfullt verktøy til kontinuerlig forbedring innenfor HMS-arbeidet. Vi kartlegger bedriften og får en oversikt over nødvendige og ønskelige områder for forbedring og kvalitetsutvikling. Videre utarbeides en handlingsplan sammen med bedriften. Din bedrift kan få en skreddersydd avtale etter ønske og behov.

Høyt fravær!

Et høyt sykefravær kan ofte være en belastning for både arbeidstakere og ledere. Vi har kunnskapen som kan gi deg de impulsene din bedrift trenger for å snu trendene. Forebygging er lønnsomt!